کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: رتبه95

۹۵: رتبه پیشرفت اجتماعی ایران در ۲۰۱۵ شاخص پیشرفت اجتماعی(SPI) که با آن رتبه پیشرفت اجتماعی کشورها مشخص می شود ارائه‌ای جامع از اجزاء عملکرد اجتماعی و محیطی(زیست‌محیطی) … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی