کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: رابطه‌ی مثبت

ممکن است آدم‌هایی که خیلی فکر می‌کنند دلیل کمی برای نگرانی داشته‌باشند. پژوهش‌های اخیر نشان داده‌است بین هوش و اضطراب رابطه وجود دارد و این رابطه مثبت است. … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی