کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: د اسپیریت ساینس

اگر بخواهیم از تغییر باورها بگوییم باید بدانیم که وقتی آدم‌ها درباره‌ی امیدی که به تغییر دادن دنیا دارند، صحبت می‌کنند، همیشه با یک اشتباه ابتدایی دست به … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی