کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: دور جا به جایی

توانایی حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن (دور جا به جایی) توانایی حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن یا دور جا به جایی حقیقت دارد! باید امتحان‌اش کنید. هرشخصی … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی