کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: دانشمندان

چرا آدم های باهوش دوستان کمتری دارند دانشمندان توضیح می‌دهند چرا آدم های باهوش دوستان کمتری دارند یا ترجیح می‌دهند دوستان کمتری داشته باشند. درواقع آدم‌های باهوش مانند … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی