کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: حمام نرفتن

می‌توانید تصور کنید که فقط به مدت یک روز دوش نگیرید؟ حالا ۶۰ سال بدون حمام زندگی کردن را تصور کنید. خوب، این آقا به مدت ۶۰ سال حمام نکرده‌است … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی