کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: جا به جایی

توانایی حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن (دور جا به جایی) توانایی حرکت دادن اجسام با نیروی ذهن یا دور جا به جایی حقیقت دارد! باید امتحان‌اش کنید. هرشخصی … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی