کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: جای گرفتن

طی چند ثانیه از ملاقات شما، آدم‌ها شخصیت‌تان را قضاوت می‌کنند. این ارزیابی‌ها می‌توانند روی تمایل آنها به استخدام، قرار گذاشتن، یا دوست شدن با شما تاثیر بگذارد. بنابراین … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی