کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: تنفر از شغل

شغل جدیدی را شروع کرده‌اید، فقط چند هفته از نقش جدیدتان گذشته که آرزو می‌کنید‌ای کاش به عقب بر می‌گشتید و انتخاب بهتری می‌کردید. بر اساس آمار جامعه‌ی مدیران … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی