کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: تقویت

طبق پژوهشی نو در امریکا، مشت کردن دست راست فرآیند یادآوری آموخته‌های پیشین را بهبود می‌بخشد. آزمایشی تجربی نشان می‌دهد که کارایی حافظه‌ با فشردن یک توپ کوچک … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی