کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: تصمیم گیری

اکثر تصمیماتی که در موقعیت‌های روزانه می‌گیریم مستلزم پیش‌بینی احساسات (یا ترجیحات) آینده‌مان هستند. احساسات پیش‌بینی شده بر انگیزه و انتخاب ما تأثیرگذار هستند. از این رو در … ادامه مطلب …

همه‌ی ما هر روز تصمیم‌گیری می‌کنیم. گاه ممکن است یک تصمیم گیری نادرست باشد و گاهی هم درست.  بیش‌تر انتخاب‌ها بسیار کم‌اهمیت هستند، چه در مورد انتخاب لباسی که … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی