کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: بیست سالگی

۱۵ اشتباه وحشتناک جوانان در دهه ۲۰ زندگیشان در این نوشتار به ۱۵ اشتباه وحشتناک جوانان پرداخته می شود. اشتباهاتی که آنان در دهه ی ۲۰ سالگی مرتکب … ادامه مطلب …

دهه‌ی ۲۰ سالگی‌تان زمان اکتشاف است. پی‌می‌برید کی هستید، چه می‌خواهید، و چگونه باید آن را تحقق ببخشید. عادت هایی که در این دوره ایجاد می‌کنید ماندگار خواهندبود و … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی