کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: بد حرف‌زدن

حتی اگر بهترین ایده‌های جهان را هم داشته باشید، بدون شنونده و مخاطب، به هیچ جایی نمی‌رسید. شنونده‌ی خوب اصلا با بد حرف زدن میانه‌ی خوبی ندارد.  جولین … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی