کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: افزایش سرمایه

داستاني قديمي وجود دارد که مي‌گويد، هيچ بدهي، بدهي خوبي نيست. وقتي درباره‌ي استقراض پول صحبت به ميان مي‌آيد، هميشه ذهنيتي منفي ايجاد مي‌شود. در این نوشتار درباره ۴ … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی