کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: افراد سمی

طرز برخورد با آدم های سمی چگونه است؟ آدم سمی  مخالف منطق است. باید در برخورد با آدم های سمی جانب احتیاط را رعایت کرد. عده‌ای از این آدم ها بدون توجه … ادامه مطلب …

عوامل استرس‌زا همیشه در زندگی ما حضور دارند. برای این‌که موفق‌تر و بهره‌ورتر باشیم، باید آدم‌های سمی و عوامل استرس‌زا را از زندگی‌ مان بیرون کنیم. چون وجود هر … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی