کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: اشتباه زبان بدن

مردم غالبا از زبان بدن به‌عنوان شکل فیزیکی و غیرکلامی ارتباط برای انتقال حس و مفهوم استفاده می‌کنند. زمان بدن معمول شامل این موارد است: حالت بدنی، طرز … ادامه مطلب …

این نوشتار به ۱۱ اشتباه زبان بدن در مصاحبه استخدامی می پردازد که اکثر کارجویان مرتکب می شوند و باعث می شوند غیر قابل اعتماد جلوه کنند. همه‌ی … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی