کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: اثر معکوس

تحریک قیمت مسکن از ناحیه «قیمت پیشنهادی» توسط فروشنده‌های آپارتمان در یک‌سال گذشته، به‌خاطر کشش‌ناپذیری تقاضای مصرفی، به واکنش معکوس «قیمت قطعی» منجر شد. در فاصله بهار ۹۴ تا … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی