کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: آنیتا مورجانی

هر روز برای آنیتا یک هدیه است. این درسی بود که به آسانی به‌دست نیامد تقریبا ۴ سال بود که سرطان غدد لنفاوی بدن او را از پای … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی