کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

همه ی نوشته ها در: قوانین و مقررات کسب و کار ، و مشاغل

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران :ماده ۱-بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد … ادامه مطلب …

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای : ماده ۱ حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری … ادامه مطلب …

آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو : ماده ۱- واردات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی (به استثنای مواردی که به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد) منوط … ادامه مطلب …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی