کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

۱۹ پرطرفدارترین شغل ۲۰۱۶

اگر منتظر هستید در شغل جدیدی استخدام شوید، ما اطلاعات بسیار خوبی برایتان داریم. شرکت‌های کریربیلدر و ایکانومیک مدلینگ اسپشیالیست(ای‌ام‌اس‌آی) فهرستی از پرتقاضاترین و پرطرفدارترین شغل های ۲۰۱۶ را بر اساس اختلاف عرضه و تقاضا(تعداد آگهی‌های شغلی که شرکت‌ها هر ماه منتشر می‌کنند، منهای تعداد افرادی که استخدام می‌کنند)، رشد فرصت شغلی، و اطلاعات دستمزد تهیه کرده است.

پرطرفدارترین شغل

در این تحلیل از بانک اطلاعاتی بازار کار ای‌ام‌اس‌آی استفاده شده است که یک بانک اطلاعاتی وسیع است و از ۹۰ منبع استخدام داخلی و ایالتی گردآوری شده است.

مت فرگوسن، مدیرعامل کریربیلدر و یکی از مولفان “معادله‌ی استعداد” در یک اعلامیه‌ی مطبوعاتی گفت:”هر ماه در آمریکا، تعداد آگهی‌های منتشر شده برای بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی خیلی بیش‌تر از تعداد افراد استخدام شده است.”

“هرچند بسیاری از این شغل ها در بخش‌های فناوری و مراقبت‌های بهداشتی درمانی هستند، اما فرصت‌های شغلی بسیار زیادی در حوزه‌هایی مانند بازاریابی، فروش، وحمل و نقل وجود دارد. وجود فرصت‌های شغلی در صنایع مختلف تاکیدی بر نیاز شرکت‌ها به ارزیابی کمبود نیروی مستعد و یافتن راهبری برای مرتفع کردن این نیاز است، این ممکن است به معنی آموزش مهارت‌های جدید به کارکنان فعلی، یا پیشنهاد دستمزد بالاتر برای جذب کارکنان، یا تحلیل داده‌ها برای یافتن افراد مستعد با مهارت‌های مناسب باشد.”

در ادامه با بازده همراه باشید تا فرصت‌های شغلی را ببینید که بیش‌ترین اختلاف را بین فرصت‌های شغلی و افراد استخدام شده دارند. تمام این شغل ها عموماً مستلزم داشتن مدرک دانشگاهی هستند.

پرطرفدارترین شغل ۱:

توسعه‌دهنده‌ی وب

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی و تعداد افراد استخدام شده: ۴۵۷۹۰

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۲۲۸۲۸

متوسط دریافت ساعتی: ۳۰.۵۰ دلار

پرطرفدارترین شغل ۲:

حسابدار یا حسابرس

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی و تعداد افراد استخدام شده: ۲۷۹۰۰

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۱۳۳۰۴۲

متوسط دریافت ساعتی: ۳۱.۷۰ دلار

پرطرفدارترین شغل ۳:

سرپرستار

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی و تعداد افراد استخدام شده: ۱۹۹۰۸۲

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۱۷۱۰۹۷

متوسط دریافت ساعتی: ۳۲.۰۴ دلار

 ۴. گفتار درمان‌گر

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی و تعداد افراد استخدام شده: ۲۲۴۱۰

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۹۶۴۱

متوسط دریافت ساعتی: ۳۴.۴۰ دلار

 پرطرفدارترین شغل ۵.:

سرپرست شبکه و سامانه‌ی رایانه‌ای

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۵۱۰۶۸

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۳۶۶۴۰

متوسط دریافت ساعتی: ۳۶.۴۴ دلار

پرطرفدارترین شغل ۶:

کار درمان‌گر

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده:۲۶۰۷۲

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۱۱۹۵۲

متوسط دریافت ساعتی: ۳۷.۸۹ دلار

پرطرفدارترین شغل ۷:

مهندسی صنایع

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۴۷۲۷۹

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۲۵۴۲۶

متوسط دریافت ساعتی: ۳۹.۱۸ دلار

پرطرفدارترین شغل ۸:

فیزیوتراپی

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۳۹۷۱۱

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۲۷۴۷۳

متوسط دریافت ساعتی: ۳۹.۶۱ دلار

پرطرفدارترین شغل ۹:

تحلیل‌گر سامانه‌های رایانه‌ای

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۴۶۸۵۲

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۸۷۰۲۳

متوسط دریافت ساعتی: ۳۹.۷۶ دلار

پرطرفدارترین شغل ۱۰:

مهندسی مکانیک

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۱۸۱۱۳

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۲۸۶۴۶

متوسط دریافت ساعتی: ۳۹.۹۳ دلار

پرطرفدارترین شغل ۱۱:

تحلیلگر امنیت اطلاعات

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۲۷۵۱۲

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۱۵۱۸۰

متوسط دریافت ساعتی: ۴۲.۷۴ دلار

پرطرفدارترین شغل۱۲:

مدیر خدمات بهداشتی درمانی

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۵۱۸۳۳

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۲۶۰۸۰۰

متوسط دریافت ساعتی: ۴۴.۶۲ دلار

پرطرفدارترین شغل۱۳:

توسعه‌ی نرم‌افزار و برنامه‌های تلفن همراه

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۸۳۶۴۹

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۱۲۶۲۷۷

متوسط دریافت ساعتی: ۴۵.۹۲ دلار

پرطرفدارترین شغل ۱۴:

مدیر منابع انسانی

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۱۷۳۱۵

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۱۴۲۱۸۸

متوسط دریافت ساعتی: ۴۹.۴۱ دلار

پرطرفدارترین شغل ۱۵:

مدیر فروش

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۵۲۸۰۸

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۳۵۳۹۹

متوسط دریافت ساعتی: ۵۳.۲۰ دلار

پرطرفدارترین شغل۱۶:

مدیر مالی

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۳۹۹۰۶

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۳۷۴۵۸

متوسط دریافت ساعتی: ۵۵.۴۴ دلار

پرطرفدارترین شغل ۱۷:

داروساز

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۳۱۵۳۶

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۱۴۵۹۱

متوسط دریافت ساعتی: ۵۸.۱۵ دلار

پرطرفدارترین شغل ۱۸:

مدیر بازاریابی

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۸۳۱۸۳

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۲۳۶۹۲

متوسط دریافت ساعتی: ۶۱.۱۲ دلار

پرطرفدارترین شغل۱۹:

مدیر سامانه‌های اطلاعاتی رایانه‌ای

پرطرفدارترین شغل

اختلاف موقعیت‌های شغلی خالی هر ماه و تعداد افراد استخدام شده: ۲۱۷۵۸

رشد فرصت شغلی(۲۰۱۰-۲۰۱۵): ۴۲۹۴۲

متوسط دریافت ساعتی: ۶۱٫۳۷ دلار


ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده

منبع: ام اس ان مانی

پرطرفدارترین شغل ها در ۲۰۱۶


 

مطالب مرتبط
۷ درس مهم برای نه گفتن به مدیران و حفظ شغل تان
۱۰شغل که شما را جهانگرد می‌کنند
۷ نفر که رابطه با آنها شدیدا در ارتقا شغلی شما موثر است
۲۵ برترین شغل برای برقراری تعادل بین زندگی و کار
آیا پول بیشتر باعث رضایت بیشتر شما می‌شود؟
۱۰ بهترین شغل برای افراد درونگرا
۲۰ بهترین کار در منزل که زندگی شما را می سازد
۶ عجیب ترین کارمندان جهان
این ۳ رنگ لباس را در مصاحبه شغلی اصلا نپوشید
حقوق بدون کار: همه پرسی حقوق ۲۲۰۰ یورویی بدون کار در سوئیس
مهاجرت به استرالیا :۵ بهترین مشاغل مورد نیاز استرالیا
هوش هیجانی :۲۰ نشانه هوش هیجانی و اهمیت آن کار و زندگی

برچسب ها

*
هرگونه نشر ، بازتولید یا بازنشر تمام یا بخشی از محتوای سایت بازده بدون کسب مجوز، غیرقانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی