کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی

قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی

قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی :قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی ‌ماده واحده – به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه‌تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می‌شود:

قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی
‌الف – سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی،
نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال
حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
ب – ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت
داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعالیتهای بانکها طبق قوانین
پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج – دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز
فعالیت اعطاء نماید:
۱- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.
۲- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.
۳- عدم داشتن هر گونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹٫۱٫۲۸

قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی

برچسب ها

*
هرگونه نشر ، بازتولید یا بازنشر تمام یا بخشی از محتوای سایت بازده بدون کسب مجوز، غیرقانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی